Υποδοχή » Σπουδές » Προπτυχιακές σπουδές » Ακαδημαϊκοί σύμβουλοι

Κάθε χρόνο με απόφαση του Τμήματος ορίζεται για κάθε πρωτοετή φοιτήτρια/ή ένα μέλος ΔΕΠ που αναλαμβάνει τον ρόλο του ακαδημαϊκού συμβούλου για καθοδήγηση σε θέματα σπουδών. Οι φοιτήτριες/ές ενθαρρύνονται να επικοινωνούν τακτικά με τον/την ακαδημαϊκό σύμβουλό τους και να συζητούν ζητήματα που αφορούν τις σπουδές τους.