Υποδοχή » Σπουδές » Προπτυχιακές σπουδές » Πρόγραμμα μαθημάτων

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο το πρόγραμμα του Τμήματος Ψυχολογίας ακαδημαϊκού έτους 2023-2024:

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο το πρόγραμμα του Τμήματος Ψυχολογίας ακαδημαϊκού έτους 2022-2023:

Δείτε στους παρακάτω συνδέσμους πληροφορίες σχετικά με τα προσφερόμενα μαθήματα Ψυχολογίας, καθώς και το πρόγραμμα διδασκαλίας κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024:

Επιπλέον, δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο τον κατάλογο με τα προσφερόμενα μαθήματα από άλλα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής, της Νομικής Σχολής και της Ιατρικής Σχολής.

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Ψυχολογίας που ενδιαφέρονται να επιλέξουν μαθήματα από τα εν λόγω Τμήματα (ως μαθήματα Άλλου Τμήματος) μπορούν να επιλέξουν μαθήματα αποκλειστικά και μόνο από αυτόν τον κατάλογο.

Για τo αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας των προσφερόμενων μαθημάτων από άλλα Τμήματα, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα ενημερώνονται από τις ιστοσελίδες των αντίστοιχων Τμημάτων ή από τις ιστοσελίδες των μαθημάτων στο e-class.