Υποδοχή » Σπουδές » Προπτυχιακές σπουδές » Πρόγραμμα μαθημάτων

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο το πρόγραμμα του Τμήματος Ψυχολογίας ακαδημαϊκού έτους 2023-2024:

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο το πρόγραμμα του Τμήματος Ψυχολογίας ακαδημαϊκού έτους 2022-2023:

Δείτε στους παρακάτω συνδέσμους πληροφορίες σχετικά με τα προσφερόμενα μαθήματα Ψυχολογίας, το πρόγραμμα διδασκαλίας κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, καθώς και τον μέγιστο αριθμό δήλωσης μαθημάτων ανά εξάμηνο σπουδών:

Επιπλέον, δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο τον κατάλογο με τα προσφερόμενα μαθήματα από άλλα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής, της Νομικής Σχολής και της Ιατρικής Σχολής.

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Ψυχολογίας που ενδιαφέρονται να επιλέξουν μαθήματα από τα εν λόγω Τμήματα (ως μαθήματα Άλλου Τμήματος) μπορούν να επιλέξουν μαθήματα αποκλειστικά και μόνο από αυτόν τον κατάλογο.

Για τo αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας των προσφερόμενων μαθημάτων από άλλα Τμήματα, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα ενημερώνονται από τις ιστοσελίδες των αντίστοιχων Τμημάτων ή από τις ιστοσελίδες των μαθημάτων στο e-class.