Υποδοχή » Σπουδές » Προπτυχιακές σπουδές » Αναγνώριση μαθημάτων

Η ενότητα αυτή αφορά στην αναγνώριση μαθημάτων για τις εξής κατηγορίες φοιτητών: (α) εισαγωγή στο 10% των θέσεων των πανελλαδικών χωρίς νέα εξέταση, (β) μετεγγραφή από άλλα ΑΕΙ, και (γ) εισαγωγή με κατατακτήριες εξετάσεις.

Σύμφωνα με απόφαση του Τμήματος Ψυχολογίας (8η Συνέλευση, 26-04-2018), οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές για αναγνώριση μαθημάτων μπορούν να υποβάλουν το αίτημά τους αποκλειστικά και μόνο στα ακόλουθα χρονικά διαστήματα κάθε ακαδημαϊκού έτους:

  • 1-30 Οκτωβρίου, και 
  • 1-30 Απριλίου  

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος αναγνωρίζονται συνολικά έως και 11 μαθήματα.

Για την αναγνώριση μαθημάτων απαιτείται η κατάθεση στη Γραμματεία του Τμήματος των ακολούθων εγγράφων:

  1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (βλ. επίσης Χρήσιμα Έντυπα)
  2. Αναλυτική βαθμολογία του Τμήματος προέλευσης 
  3. Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος προέλευσης
  4. Αναλυτική περιγραφή του μαθήματος προς αναγνώριση (περιεχόμενο, διδάσκων, εξεταστέα ύλη) από τον οδηγό σπουδών ή την ιστοσελίδα του Τμήματος προέλευσης.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων εξετάζονται από την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας. Η Επιτροπή αυτή εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος, η οποία αποφασίζει σχετικά με την αναγνώριση των μαθημάτων.