Υποδοχή » Σπουδές » Προπτυχιακές σπουδές » Πρόγραμμα εξετάσεων

Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2024:

Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2024:

Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2023:

Για τo πρόγραμμα εξέτασης των προσφερόμενων μαθημάτων από άλλα Τμήματα οι ενδιαφερόμενοι/ες θα ενημερώνονται από τις ιστοσελίδες των αντίστοιχων Τμημάτων ή από τις ιστοσελίδες των μαθημάτων στο e-class.