Υποδοχή » Σπουδές » Προπτυχιακές σπουδές » Ένταξη φοιτητών ΦΠΨ στο Τμήμα Ψυχολογίας

Το Τμήμα Ψυχολογίας οργάνωσε ανοιχτές ενημερωτικές συναντήσεις με σκοπό την ενημέρωση των φοιτητών του Τμήματος ΦΠΨ που επέλεξαν να μετακινηθούν στο Τμήμα Ψυχολογίας με βάση τον Ν. 4589/2019. Παρακάτω είναι διαθέσιμο το υλικό που παρουσιάστηκε στις συναντήσεις αυτές:

Στο αρχείο που θα βρείτε εδώ δίνονται απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις.