Υποδοχή » Σπουδές » Προπτυχιακές σπουδές » Παροχές και υποτροφίες

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΚΠΑ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ζωής των φοιτητών, όσον αφορά τόσο διαχειριστικά ζητήματα όσο και το ακαδημαϊκό περιεχόμενο των σπουδών τους. Οι πιο σημαντικές από αυτές είναι προσβάσιμες μέσω των παρακάτω συνδέσμων: 

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι φοιτητές μπορούν να επωφεληθούν από μια σειρά παροχών και διευκολύνσεων ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις ιδιαιτερότητές τους:

Πληροφορίες σχετικά με υποτροφίες και βραβεία είναι διαθέσιμες ως εξής:

Επιπλέον, καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών τους οι φοιτητές μπορούν να λάβουν συμβουλευτικές υπηρεσίες από τους παρακάτω φορείς:

Δείτε επίσης τον Οδηγό Παροχών και Δραστηριοτήτων για τους Πρωτοετείς Φοιτητές του ΕΚΠΑ