Υποδοχή » Σπουδές » Προπτυχιακές σπουδές » Οδηγός σπουδών

Ο Οδηγός Σπουδών είναι σημαντικός σύμβουλος των φοιτητών καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. Σε αυτόν περιγράφεται αναλυτικά ο αριθμός, το περιεχόμενο και το πρόγραμμα των μαθημάτων, υποχρεωτικών και κατ' επιλογή, καθώς και οι διδάσκοντες. Περιλαμβάνεται επίσης ένα ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών ανά εξάμηνο φοίτησης και δίνονται βασικές κατευθύνσεις για διαδικαστικά ζητήματα οργάνωσης των σπουδών (π.χ. εγγραφές, δηλώσεις μαθημάτων και συγγραμμάτων). Γι' αυτό, ο Οδηγός Σπουδών λειτουργεί και ως γενικός Εσωτερικός Κανονισμός του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Ψυχολογίας. Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν μια σφαιρική παρουσίαση των ακαδημαϊκών μονάδων του Τμήματος Ψυχολογίας και των ενεργών μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

Ο τρέχων Οδηγός Σπουδών είναι διαθέσιμος για μεταφόρτωση εδώ.

Αρχείο 

Οδηγός Σπουδών 2021-2022
Οδηγός Σπουδών 2020-2021
Οδηγός Σπουδών 2019-2020
Οδηγός Σπουδών 2018-2019
Οδηγός Σπουδών 2017-2018
Οδηγός Σπουδών 2016-2017
Οδηγός Σπουδών 2015-2016