Υποδοχή » Σπουδές » Προπτυχιακές σπουδές » Δήλωση συγγραμμάτων

Η δήλωση συγγραμμάτων ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ολοκληρωμένης διαχείρισης συγγραμμάτων και λοιπών βοηθημάτων Εύδοξος εντός χρονικού διαστήματος και με βάση οδηγίες που ανακοινώνονται εγκαίρως από τη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας.

Ας σημειωθεί ότι η Ηλεκτρονική Γραμματεία (My-studies) και η πλατφόρμα Εύδοξος δεν επικοινωνούν μεταξύ τους, καθώς η διαχείρισή τους γίνεται από διαφορετικούς φορείς (το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αντίστοιχα). Επομένως, η υποβολή δήλωσης κάθε εξάμηνο πρέπει να γίνει ανεξάρτητα και στις δύο, καθώς οι πληροφορίες της μίας δεν μεταφέρονται αυτόματα στην άλλη.

Πέραν της απόκτησης των δωρεάν συγγραμμάτων που δικαιούνται, οι φοιτήτριες/ές έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην ανταλλαγή συγγραμμάτων μέσω του προγράμματος Εύδοξος+ Με τη δράση αυτή μπορούν να παραχωρήσουν ή να παραλάβουν συγγράμματα από άλλες φοιτήτριες/άλλους φοιτητές του ίδιου Τμήματος.

Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται το αποθετήριο της δράσης Κάλλιπος | Ελληνικά Ακαδημαϊκά Συγγράμματα και Βοηθήματα, η οποία περιλαμβάνει δωρέαν ηλεκτρονικά διδακτικά συγγράμματα για την ανώτατη εκπαίδευση, προς αναζήτηση συμπληρωματικής βιβλιογραφίας για τα γνωστικά αντικείμενα που τους αφορούν. 

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο Τμήμα και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).