Υποδοχή » Έρευνα » Μεταδιδακτορική έρευνα

Το Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ενθαρρύνει την εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα και σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών του διδακτικού του προσωπικού και, ως εκ τούτου, δέχεται αιτήσεις εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας.

Δείτε τον Κανονισμό Μεταδιδακτορικής Έρευνας του Τμήματος καθώς και την αίτηση εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας.