Υποδοχή » Έρευνα » Εργαστήρια » Εργαστήριο Εφαρμογών Διαπολιτισμικής και Κοινωνικής Ψυχολογίας

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας

Ο κλάδος Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας και το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σας καλωσορίζουν στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας.

Οι εργασίες του συνεδρίου θα διεξαχθούν στις 10 και 11 Μαρτίου 2023 στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στην Κομοτηνή.

Το συνέδριο θα φιλοξενήσει προσκεκλημένες ομιλίες, συμπόσια, προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις που καλύπτουν σημαντικό εύρος θεματικών ενοτήτων. Αποσκοπεί να φέρει σε επαφή ερευνήτριες και ερευνητές σε πεδία συναφή με τον πολιτισμό, την ψυχολογία, την εκπαίδευση και την επικοινωνία και να παράσχει ένα επιστημονικό βήμα για την παρουσίαση και συζήτηση πρόσφατων ερευνητικών ευρημάτων. 

Η νέα καταληκτική προθεσμία υποβολής εργασιών είναι στις 30 Νοεμβρίου 2022.
Δείτε εδώ την αφίσα του συνεδρίου.
Πληροφορίες: https://sites.google.com/view/ccpsy-meeting
Επικοινωνία: ccpsy.hps[at]gmail[dot]com


Το Εργαστήριο Εφαρμογών Διαπολιτισμικής και Κοινωνικής Ψυχολογίας ιδρύθηκε το 2019 (ΦΕΚ 4467/Β/9-12-2019). Αποτελεί μετεξέλιξη του Κέντρου Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας και συνεχίζει μια σημαντική παράδοση που δημιούργησαν σπουδαίοι Έλληνες ψυχολόγοι με πρωτοποριακό έργο στο χώρο, όπως ο Harry Triandis και ο Δημήτριος Γεώργας. Εξυπηρετεί ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Ψυχολογίας στο γνωστικό αντικείμενο της Διαπολιτισμικής Κοινωνικής Ψυχολογίας, με έμφαση σε πέντε άξονες:

 • Σχεδιασμός και διεξαγωγή ψυχολογικών ερευνών στα πεδία μελέτης του πολιτισμού, των διεργασιών επιπολιτισμοποίησης και ένταξης πολιτισμικά διαφορετικών και μειονοτικών ομάδων, των διομαδικών σχέσεων και της διαπροσωπικής επικοινωνίας.
 • Εκπαίδευση διδακτορικών, μεταπτυχιακών και προπτυχιακών φοιτητών και ερευνητών στη διαπολιτισμική μεθοδολογία και στη χρήση πολιτισμικά ενήμερων ψυχομετρικών εργαλείων.
 • Επιμόρφωση και κατάρτιση επαγγελματιών που εργάζονται με πολιτισμικά διαφορετικούς πληθυσμούς και μειονότητες.
 • Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων παρέμβασης για την προαγωγή των διομαδικών σχέσεων και την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων όπως η προκατάληψη, οι διακρίσεις και ο ρατσισμός.
 • Διασύνδεση του πανεπιστημίου με την κοινότητα μέσα από την οργάνωση ανοιχτών επιστημονικών εκδηλώσεων και τη σύμπραξη σε κοινές δράσεις με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών.

Οι άξονες λειτουργίας του Εργαστηρίου Εφαρμογών Διαπολιτισμικής και Κοινωνικής Ψυχολογίας εξειδικεύονται μέσα από τους παρακάτω στόχους:

 • Ανάπτυξη ερευνητικών, εκπαιδευτικών και άλλων συναφών δράσεων, σύμφωνα με τις αρχές ηθικής και δεοντολογίας στην ψυχολογία και στο πλαίσιο του Εσωτερικού Κανονισμού του Τμήματος Ψυχολογίας.
 • Κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών, σε διδακτορικό, μεταπτυχιακό και προπτυχιακό επίπεδο, του Τμήματος Ψυχολογίας, καθώς και άλλων Τμημάτων του ΕΚΠΑ, πάνω σε θέματα μελέτης της συμπεριφοράς σε συνάρτηση με τον πολιτισμό, την επιπολιτισμοποίηση, τη διαφορετικότητα, τις διομαδικές και διαπροσωπικές σχέσεις. 
 • Καλλιέργεια της διεπιστημονικής έρευνας μεταξύ των γνωστικών αντικειμένων που υπηρετούνται στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ και εμπίπτουν στο πεδίο της ψυχολογικής μελέτης του πολιτισμού, της διαφορετικότητας, των διομαδικών σχέσεων και της διαπροσωπικής επικοινωνίας.
 • Διοργάνωση διαλέξεων, επιμορφωτικών σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων, συμποσίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, με πρόσκληση Ελλήνων και ξένων επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους.
 • Δημοσίευση εμπειρικών μελετών και παραγωγή εξειδικευμένου εκπαιδευτικού υλικού πάνω σε θέματα που εμπίπτουν στους σκοπούς του Εργαστηρίου και απευθύνονται σε επαγγελματίες που εργάζονται με πολιτισμικά διαφορετικές και μειονοτικές ομάδες (π.χ. ειδικοί ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικοί, υπάλληλοι δημόσιων και δημοτικών οργανισμών, στελέχη ΜΚΟ, κ.ά.).
 • Συνεργασία με άλλα Εργαστήρια του Τμήματος Ψυχολογίας, καθώς και με ερευνητικά κέντρα ή/και ακαδημαϊκά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στο πλαίσιο της επίτευξης κοινών ακαδημαϊκών και κοινοτικών στόχων.
 • Συμβολή στον σχεδιασμό πολιτικών αναφορικά με τη διαχείριση του πολιτισμού και της διαφορετικότητας μέσα από την κατάρτιση εμπειρικά τεκμηριωμένων προτάσεων και την υποβολή τους στους αρμόδιους φορείς.
 • Ανάπτυξη εργαλείων και παροχή υπηρεσιών σε ενδιαφερόμενους φορείς της κοινότητας.

Το Εργαστήριο Εφαρμογών Διαπολιτισμικής και Κοινωνικής Ψυχολογίας στεγάζεται στον 5ο όροφο της Φιλοσοφικής Σχολής (κυψέλη 505, τηλ. 2107277523) και λειτουργεί υπό την εποπτεία του Τμήματος Ψυχολογίας, με διευθυντή τον Καθηγητή Βασίλη Παυλόπουλο. Η επιστημονική ομάδα πλαισιώνεται από μέλη ΔΕΠ με συναφή γνωστικά αντικείμενα, υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές και εξωτερικούς συνεργάτες.