Υποδοχή » Έρευνα » Εργαστήρια » Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας

Το Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας ιδρύθηκε το 2018 (ΦΕΚ 2082/Β/7-6-2018), έχει ωστόσο μακρά ιστορία καθώς επί σχεδόν έναν αιώνα έχει αναπτύξει σημαντικό έργο στην εκπαίδευση φοιτητών και ερευνητών στη μεθοδολογία της πειραματικής ψυχολογίας και στη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στα πεδία της Πειραματικής Γνωστικής, Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Ψυχολογίας, της Νευροψυχολογίας και εφαρμοσμένων κλάδων της Ψυχολογίας.

Πρόκειται για το πρώτο εργαστήριο ψυχολογίας στον Ελλαδικό χώρο. Ιδρύθηκε μετά από πολυετείς προσπάθειες του καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής Θεόφιλου Βορέα που χρονολογούνται από το 1911 και προσαρτήθηκε στη Φιλοσοφική Σχολή το 1922. Το Εργαστήριο προσέφερε σημαντικές υπηρεσίες επί εποχής Βορέα τόσο στην άσκηση των φοιτητών όσο και στην προώθηση της ψυχολογικής έρευνας, οι σημαντικότερες από τις οποίες έχουν δημοσιευθεί στα Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών, στην Ψυχολογία και στα Ανάλεκτα του Θ. Βορέα. Αξιόλογες, επίσης, εργασίες έχουν δημοσιευθεί από τους πρώτους συνεργάτες του Εργαστηρίου αυτού, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι Α. Γκαρμάτη-Θεοδωροπούλου, Μ. Κισσάβου, Α. Κουκή, Αικ. Στριφτού-Κριαρά. Τον Θ. Βορέα διαδέχθηκε ως Διευθυντής του Εργαστηρίου ο Γ. Σακελλαρίου, ο οποίος, παρά τις δυσκολίες τις οποίες συνάντησε, ανέπτυξε στο Εργαστήριο αξιόλογη διδακτική και ερευνητική δράση, η οποία δεν περιορίστηκε μόνο στο χώρο του ΕΚΠΑ, και άφησε σημαντικό δημοσιευμένο έργο. Στο Εργαστήριο δημιουργήθηκαν επί της εποχής του Γ. Σακελλαρίου τέσσερα τμήματα: ψυχολογικών ερευνών, επαγγελματικής κατεύθυνσης, κλινικής ψυχολογίας και διαφωτισμού γονέων και νέων. Μετά τη συνταξιοδότηση του Γ. Σακελλαρίου την εποπτεία του εργαστηρίου είχαν οι Καθηγητές Φιλοσοφίας Ι. Θεοδωρακόπουλος, Ε. Μουτσόπουλος, και Α. Γιανναράς, αφού για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν υπήρξε Καθηγητής Ψυχολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών.

Το 1978 ιδρύθηκε αυτοτελής έδρα της Ψυχολογίας στο ΕΚΠΑ, στην οποία και εντάχθηκε το Εργαστήριο. Στην έδρα αυτή εκλέχθηκε Καθηγητής ο Ι. Παρασκευόπουλος, ο οποίος από το 1979 ανέλαβε και τη διεύθυνση του Εργαστηρίου. Το 1984, με την κατανομή και την ένταξη των υφιστάμενων εργαστηρίων της Φιλοσοφικής στα νέα Τμήματα, το Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας εντάχθηκε στον Τομέα Ψυχολογίας του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας. Το 2013 το Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας εντάχθηκε στο (νεοσύστατο) Τμήμα Ψυχολογίας και το 2018 το Εργαστήριο επανιδρύθηκε αποκτώντας νέο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας.

Tο Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας στηρίζει τη διενέργεια πτυχιακών εργασιών και την έρευνα στο χώρο της Πειραματικής Ψυχολογίας, της Γνωστικής Ψυχολογίας και της Νευροψυχολογίας.

Διευθυντής του Εργαστηρίου Πειραματικής Ψυχολογίας είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Γνωστικής Ψυχολογίας Πέτρος Ρούσσος. Στεγάζεται στον 5ο όροφο της Φιλοσοφικής Σχολής (κυψέλη 544, τηλ. 2107277385, URK: expsylab.psych.uoa.gr)