Υποδοχή » Ανακοινώσεις

Στην ενότητα αυτή αναρτώνται πληροφορίες και ανακοινώσεις της Γραμματείας που αφορούν τις φοιτήτριες/τους φοιτητές. Ανακοινώσεις που αφορούν συγκεκριμένα μαθήματα αναρτώνται από τους διδάσκοντες στην ιστοσελίδα των συγκεκριμένων μαθημάτων στο e-class. 

Ανακοινώσεις

25-09-2023 [CIVIS] New! Micro-Programmes- Ευκαιρίες συμμετοχής των φοιτητών στις εκπαιδευτικές δράσεις του CIVIS

Τίτλος: CIVIS Micro-programmes Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δράσεων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου CIVIS, συνδιοργανώνονται τα διεπιστημονικά Μικρό-Προγράμματα με τίτλο: "Global Awareness" & "Civic Engagement" από το Αυτόνομο...


25-09-2023 Εγγραφές των εισαγομένων αλλοδαπών-αλλογενών και ομογενών υποτρόφων του Ελληνικού Κράτους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Δείτε την εγκύκλιο σχετικά με τις εγγραφές των εισαγομένων αλλοδαπών-αλλογενών και ομογενών υποτρόφων του Ελληνικού Κράτους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.


22-09-2023 [CIVIS] Νέα μαθήματα BIPs- Ευκαιρίες συμμετοχής των φοιτητών στις εκπαιδευτικές δράσεις

Δείτε την ανακοίνωση σχετικά με τα νέα μαθήματα BIPs- Ευκαιρίες συμμετοχής φοιτητών στις εκπαιδευτικές δράσεις του προγράμματος CIVIS. 


22-09-2023 Πρόγραμμα μαθημάτων του κατ'επιλογήν μαθήματος "Ψυχοσωματική Ιατρική-Νευροχημεία" χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Δείτε την ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα μαθημάτων του κατ'επιλογήν μαθήματος "Ψυχοσωματική Ιατρική-Νευροχημεία" χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.


20-09-2023 Μεταφορά εξετάσεων της 21ης Σεπτεμβρίου 2023

Δείτε την ανακοίνωση σχετικά με τη μεταφορά των εξετάσεων της 21ης Σεπτεμβρίου 2023 από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.


20-09-2023 [CIVIS] Νέα μαθήματα BIPs- Ευκαιρίες συμμετοχής φοιτητών στις εκπαιδευτικές δράσεις του CIVIS

Δείτε την ανακοίνωση σχετικά με τα νέα μαθήματα BIPs- Ευκαιρίες συμμετοχής φοιτητών στις εκπαιδευτικές δράσεις του CIVIS.   


19-09-2023 Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Δείτε την εγκύκλιο που αφορά στην εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 1060