Υποδοχή » Ανακοινώσεις

Στην ενότητα αυτή αναρτώνται πληροφορίες και ανακοινώσεις της Γραμματείας που αφορούν τις φοιτήτριες/τους φοιτητές. Ανακοινώσεις που αφορούν συγκεκριμένα μαθήματα αναρτώνται από τους διδάσκοντες στην ιστοσελίδα των συγκεκριμένων μαθημάτων στο e-class. 

Ανακοινώσεις

23-02-2024 Πρόγραμμα μαθημάτων του κατ'επιλογήν μαθήματος "Ψυχοσωματική Ιατρική-Νευροχημεία" εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Δείτε την ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα μαθημάτων του κατ'επιλογήν μαθήματος "Ψυχοσωματική Ιατρική-Νευροχημεία" εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.


23-02-2024 Πρόγραμμα μαθημάτων του κατ'επιλογήν μαθήματος "Νευροεπιστήμες της συμπεριφοράς και γενετική των ψυχιατρικών διαταραχών" εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Δείτε την ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα μαθημάτων του κατ'επιλογήν μαθήματος "Νευροεπιστήμες της συμπεριφοράς και γενετική των ψυχιατρικών διαταραχών" εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.


21-02-2024 [CIVIS] Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων! CIVIS Micro-Programme Civic Engagement- Ευκαιρίες συμμετοχής των φοιτητών στις εκπαιδευτικές δράσεις του CIVIS

Αγαπητές, αγαπητοί, Σας πληροφορούμε πως είναι ανοιχτό προς αιτήσεις έως την 1η Μαρτίου 2024 το διεπιστημονικό Μικρό-Πρόγραμμα με τίτλο: "Civic Engagement", που συνδιοργανώνεται από τέσσερα μέλη της Συμμαχίας - από το ΕΚΠΑ, το...


20-02-2024 [CIVIS] Νέα μαθήματα BIPs- Δυνατότητα συμμετοχής φοιτητών στις εκπαιδευτικές δράσεις του CIVIS

Δείτε την ανακοίνωση σχετικά με τα νέα μαθήματα BIPs- Δυνατότητα συμμετοχής φοιτητών στις εκπαιδευτικές δράσεις του CIVIS.


19-02-2024 Αποτελέσματα για την πρόσληψη εντεταλμένου διδάσκοντα βάσει του άρθρου 173 του ν.4957/2022 του Τμήματος Ψυχολογίας

Μετά από απόφαση της 6ης Συνέλευσης του Τμήματος Ψυχολογίας (14/2/2024), εγκρίθηκε η πλήρωση θέσεως από την αίτηση με αρ.πρωτ: 375α/10-1-2024, διότι πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις της προκήρυξης.                       ...


14-02-2024 Προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης "Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024"

Δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης "Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024"


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 1128