Υποδοχή » Σπουδές

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου Ψυχολογίας, τα μεταπτυχιακά προγράμματα που υλοποιεί το Τμήμα Ψυχολογίας αυτόνομα ή σε σύμπραξη με άλλα πανεπιστημιακά Τμήματα, καθώς και τον Β' κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών που οδηγεί στην απόκτηση διδακτορικού διπλώματος. Επιπλέον, γίνεται ειδική αναφορά στη διεθνή κινητικότητα μέσω του προγράμματος Erasmus, καθώς και στις κατατακτήριες εξετάσεις για εισαγωγή στο Τμήμα Ψυχολογίας.