Υποδοχή » Νέα

Στην ενότητα αυτή εμφανίζονται συγκεντρωτικά όλα τα νέα του Τμήματος Ψυχολογίας (ανακοινώσεις, εκδηλώσεις, υποτροφίες, προκηρύξεις). Αν θέλετε να δείτε τα περιεχόμενα συγκεκριμένης κατηγορίας νέων, χρησιμοποιείστε το πλευρικό μενού.

Νέα

22-03-2023 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων για το ΠΜΣ "Κυβερνοψυχολογία" για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Δείτε την προκήρυξη για το ΠΜΣ "Κυβερνοψυχολογία" για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.


22-03-2023 Προκήρυξη για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή αίτησης στο πλαίσιο Διμερών Προγραμμάτων Μορφωτικών Ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδος και χωρών της αλλοδαπής έτους 2023

Δείτε την προκήρυξη για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή αίτησης στο πλαίσιο Διμερών Προγραμμάτων Μορφωτικών Ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδος και χωρών της αλλοδαπής έτους 2023.


22-03-2023 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων για το ΠΜΣ "Κυβερνοψυχολογία" για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Δείτε την προκήρυξη για το ΠΜΣ "Κυβερνοψυχολογία" για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.


22-03-2023 Αναζήτηση φοιτητών για συμμετοχή σε έρευνα αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022

Αγαπητές, αγαπητοί φοιτήτριες και φοιτητές, Το 2022 ήταν το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας. Περισσότερες από 12.800 δραστηριότητες για νέους πραγματοποιήθηκαν σε όλη την Ευρώπη. Στο πλαίσιο του απολογισμού του έτους, πραγματοποιείται...


22-03-2023 Αιτήσεις περάτωσης χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση για τις αιτήσεις περάτωσης σπουδών καθώς και τα παρακάτω συνοδευτικά έντυπα: Αίτηση περάτωσης σπουδών Υπεύθυνη Δήλωση για πτυχιούχους ΦΠΨ


22-03-2023 Περίοδος Δηλώσεων Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 για τους φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας

Δείτε την ανακοίνωση σχετικά με τις δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023  για τους φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας.


22-03-2023 Έναρξη δηλώσεων - διανομής διδακτικών συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2022-2023

Δείτε το έγγραφο σχετικά με την έναρξη δηλώσεων - διανομής διδακτικών συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2022-2023.


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 1392