Υποδοχή » Υποτροφίες

Στην ενότητα αυτή εμφανίζονται αναγγελίες υποτροφιών για προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας. 

Υποτροφίες

24-11-2022 Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο εσωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 από τα έσοδα του κληροδοτήματος Αφών Ζωσιμά

Δείτε την προκήρυξη σχετικά με την επιλογή υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο εσωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 από τα έσοδα του κληροδοτήματος Αφών Ζωσιμά.


04-11-2022 Πρόγραμμα Υποτροφιών Fulbright ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Δείτε την ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών Fulbright ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 για Έλληνες πολίτες.


20-10-2022 Χορήγηση Χρηματικών Βραβείων από την Εστία Ναυτικών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Δείτε την ανακοίνωση σχετικά με τη χορήγηση χρηματικών βραβείων από την Εστία Ναυτικών στα παιδιά των εν ενεργεία και συνταξιούχων ναυτικών που φοίτησαν στα Α.Ε.Ι. της χώρας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.


13-10-2022 Αίγυπτος-Υποτροφίες για εκμάθηση αραβικής γλώσσας και για ισλαμικές σπουδές

Δείτε την εγκύκλιο σχετικά με τις υποτροφίες για εκμάθηση αραβικής γλώσσας και για ισλαμικές σπουδές.


30-09-2022 Πρόγραμμα Υποτροφιών Fulbright ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Δείτε την ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών Fulbright ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 για Έλληνες πολίτες.


23-09-2022 Υποτροφίες για υποψήφιους διδάκτορες, καθηγητές και ερευνητές από τη Σλοβακία

Δείτε το έγγραφο σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών της Σλοβακικής Δημοκρατίας για το θερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 294