Υποδοχή » Υποτροφίες

Στην ενότητα αυτή εμφανίζονται αναγγελίες υποτροφιών για προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας. 

Υποτροφίες

21-02-2024 ΤΣΕΧΙΑ : Χορήγηση υποτροφιών για θερινά προγράμματα σλαβικών σπουδών 2024

Δείτε τα παρακάτω: Έγγραφο Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Ανακοίνωση Πρεσβείας Δημοκρατίας της Τσεχίας σχετικά με τη χορήγηση υποτροφιών για θερινά προγράμματα σλαβικών σπουδών 2024.


14-02-2024 Προκήρυξη Υποτροφιών του Ιδρύματος Λοχαγού Φανουράκη, ακαδημαϊκού έτους 2024-2025

Το ΙΔΡΥΜΑ ΛΟΧΑΓΟΥ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ προκηρύσσει την χορήγηση   με επιλογή, για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 , έως επτά (7) υποτροφιών  για μεταπτυχιακές, διδακτορικές, μεταδιδακτορικές ή άλλες  ερευνητικές  σπουδές στην Ελλάδα και στο...


05-02-2024 12ο Πρόγραμμα Υποτροφιών του Sylvia Ioannou Foundation

Το Sylvia Ioannou Foundation ανακοινώνει τον νέο κύκλο του Προγράμματος Υποτροφιών για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, με την Κύπρο ως κεντρικό θέμα μελέτης της διπλωματικής εργασίας ή διδακτορικής διατριβής. Το πρόγραμμα...


05-02-2024 Πρόγραμμα Ελληνοβρετανικής Συνεργασίας για την χορήγηση υποτροφιών βραχείας διάρκειας στο πλαίσιο μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Ανακοινώθηκε η πρόσκληση για το Πρόγραμμα Υποτροφιών Ελληνοβρετανικής Συνεργασίας που αφορά σε χορήγηση υποτροφιών βραχείας διάρκειας (τεσσάρων εβδομάδων) με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο και δικαιούχους μεταπτυχιακούς/ές...


02-02-2024 Προκήρυξη ερευνητικής υποτροφίας στην Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHEESS)

Δείτε την προκήρυξη ερευνητικής υποτροφίας στην Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHEESS).


01-02-2024 Υποτροφίες Ιδρύματος Μιχαήλ Λάσκαρη για την Εκμάθηση Αγγλικής Γλώσσας για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Το μη κερδοσκοπικό Ίδρυμα Υποτροφιών Μιχαήλ Λάσκαρη χορηγεί για το Ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, 120 υποτροφίες σε Έλληνες και Ελληνίδες άνω των 12 ετών για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν...


21-12-2023 Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο του Προγράμματος χορήγησης υποτροφιών Ι.Κ.Υ. για την πραγματοποίηση διδακτορικών σπουδών στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας

Δείτε τα παρακάτω: Ανακοίνωση προς Γραμματείες Πρόσκληση σχετικά με την υποβολή υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο του Προγράμματος χορήγησης υποτροφιών Ι.Κ.Υ. για την πραγματοποίηση διδακτορικών σπουδών στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό...


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 334