Υποδοχή » Το Τμήμα

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται γενικές πληροφορίες αναφορικά με το σκοπό, την πολιτική ποιότητας και την ιστορία του Τμήματος Ψυχολογίας. Εδώ αναρτάται επίσης υλικό σχετικά με θέματα διαφάνειας, όπως η ημερήσια διάταξη των Γενικών Συνελεύσεων και οι εκθέσεις εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης. Επιπλέον, μπορείτε να βρείτε χρηστικό υλικό, όπως οδηγίες πρόσβασης και έντυπα, καθώς και μια πολύγλωσση συνοπτική παρουσίαση του ΕΚΠΑ. Πλοηγηθείτε επιλέγοντας το θέμα που σας ενδιαφέρει από το πλευρικό μενού.