Υποδοχή » Προκηρύξεις

Στην ενότητα αυτή αναρτώνται πληροφορίες που δημοσιεύονται σε ΦΕΚ και αφορούν στο Τμήμα Ψυχολογίας, όπως προκηρύξεις θέσεων διδακτικού προσωπικού ή αναγγελίες Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Προκηρύξεις

31-05-2024 Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στην Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών

Δείτε την προκήρυξη για τον διαγωνισμό υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στην Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών.


14-05-2024 Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Εργασιακή και Οργανωσιακή Ψυχολογία"

Δείτε το ΦΕΚ προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Εργασιακή και Οργανωσιακή Ψυχολογία" (Αναπομπή).


14-05-2024 Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Νευροψυχολογία"

Δείτε το ΦΕΚ προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Νευροψυχολογία". 


11-04-2024 Προκήρυξη για την ανάδειξη εκπροσώπων του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25

Δείτε την προκήρυξη για την ανάδειξη εκπροσώπων του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25.


20-03-2024 Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Ψυχαναλυτική Προσέγγιση στην Κλινική Ψυχολογία"

Δείτε το ΦΕΚ προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Ψυχαναλυτική Προσέγγιση στην Κλινική Ψυχολογία". 


20-03-2024 Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Εξελικτική Ψυχολογία"

Δείτε το ΦΕΚ προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Εξελικτική Ψυχολογία". 


20-03-2024 Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Γνωστική Ψυχολογία και Κυβερνοψυχολογία"

Δείτε το ΦΕΚ προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Γνωστική Ψυχολογία και Κυβερνοψυχολογία". 


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 96