Υποδοχή » Προκηρύξεις

Στην ενότητα αυτή αναρτώνται πληροφορίες που δημοσιεύονται σε ΦΕΚ και αφορούν στο Τμήμα Ψυχολογίας, όπως προκηρύξεις θέσεων διδακτικού προσωπικού ή αναγγελίες Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Προκηρύξεις

27-11-2023 Επιλογή εξερχόμενων φοιτητών ERASMUS+ για τα πανεπιστήμια του CIVIS για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Δείτε τα παρακάτω: Προκήρυξη Πίνακα Συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων CIVIS. σχετικά με την επιλογή εξερχόμενων φοιτητών ERASMUS+ για τα πανεπιστήμια του CIVIS για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.


20-11-2023 Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Ψυχολογίας με γνωστικό αντικείμενο "Γνωστική Νευροεπιστήμη"

Δείτε την Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο "Γνωστική...


10-10-2023 Προκήρυξη διαγωνισμού ακολούθων Υπουργείου Εξωτερικών

Δείτε την προκήρυξη για τον διαγωνισμό ακολούθων Υπουργείου Εξωτερικών.


02-05-2023 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων για το ΔΠΜΣ "Γνωσιακή Επιστήμη" για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Δείτε την προκήρυξη για το ΔΠΜΣ "Γνωσιακή Επιστήμη" για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.


27-04-2023 Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας από 01.09.2023 έως 31.08.2024

Δείτε τη σχετική προκήρυξη για την ανάδειξη εκπροσώπου Εργαστηριακού Διδακτικού προσωπικού στη Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας από 01.09.2023 έως 31.08.2024.


03-04-2023 Προκήρυξη για την κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Δείτε την προκήρυξη για την κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.


23-03-2023 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων για το ΠΜΣ "Κλινική Ψυχολογία" για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Δείτε τα παρακάτω: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 Αίτηση υποψηφιότητας


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 79