Υποδοχή » Ανακοινώσεις

Στην ενότητα αυτή αναρτώνται πληροφορίες και ανακοινώσεις της Γραμματείας που αφορούν τις φοιτήτριες/τους φοιτητές. Ανακοινώσεις που αφορούν συγκεκριμένα μαθήματα αναρτώνται από τους διδάσκοντες στην ιστοσελίδα των συγκεκριμένων μαθημάτων στο e-class. 

Ανακοινώσεις

19-02-2024 Αποτελέσματα για την πρόσληψη εντεταλμένου διδάσκοντα βάσει του άρθρου 173 του ν.4957/2022 του Τμήματος Ψυχολογίας

Μετά από απόφαση της 6ης Συνέλευσης του Τμήματος Ψυχολογίας (14/2/2024), εγκρίθηκε η πλήρωση θέσεως από την αίτηση με αρ.πρωτ: 375α/10-1-2024, διότι πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις της προκήρυξης.                       ...


14-02-2024 Προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης "Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024"

Δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης "Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024"


08-02-2024 Σημαντική Ανακοίνωση

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής για την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2024, καλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες (και οι επί πτυχίω) που δεν έχουν πραγματοποιήσει εγγραφή στο e-class των...


06-02-2024 Πίνακας επιλογής-μοριοδότησης φοιτητών CIVIS ακαδημαϊκού έτους 2024-2025 του Τμήματος Ψυχολογίας

Δείτε τον πίνακα επιλογής-μοριοδότησης φοιτητών CIVIS ακαδημαϊκού έτους 2024-2025 για το Τμήμα Ψυχολογίας. Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν από το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων για τη συνέχεια της διαδικασίας.


05-02-2024 Ενημέρωση σχετικά με τις εξετάσεις της 8ης Φεβρουαρίου 2024

Δείτε την ανακοίνωση της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ σχετικά με τις εξετάσεις της 8ης Φεβρουαρίου 2024.                                                                                                                   ...


Αποτελέσματα 29 μέχρι 35 από τα συνολικά 1152