Υποδοχή » Υποτροφίες

Στην ενότητα αυτή εμφανίζονται αναγγελίες υποτροφιών για προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας. 

Υποτροφίες

08-12-2023 Προ-ανακοίνωση προγράμματος χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες και υποψήφιους/ιες διδάκτορες Ελληνικών Πανεπιστημίων με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο, ακαδ. έτους 2024-2025

Δείτε τα παρακάτω: Προ-ανακοίνωση προς Γραμματείες Προ-ανακοίνωση  που αφορούν σε προ-ανακοίνωση προγράμματος χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες και υποψήφιους/ιες διδάκτορες Ελληνικών Πανεπιστημίων με...


24-11-2023 Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Παν. Τριανταφυλλίδη»

Δείτε την προκήρυξη σχετικά με την επιλογή υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Παν....


01-11-2023 Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 από τα έσοδα κληροδοτημάτων, που υπάγονται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Δείτε την προκήρυξη που αφορά σε διαγωνισμό ανάδειξης υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 από τα έσοδα κληροδοτημάτων, που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.


10-10-2023 Χορήγηση Χρηματικών Βραβείων από την Εστία Ναυτικών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Δείτε την ανακοίνωση σχετικά με τη χορήγηση χρηματικών βραβείων από την Εστία Ναυτικών στα παιδιά των εν ενεργεία και συνταξιούχων ναυτικών που φοίτησαν στα Α.Ε.Ι. της χώρας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.


18-09-2023 Προκήρυξη χορήγησης υποτροφιών του Ιδρύματος Γεωργίου και Ευτυχίας Εργαζάκη, ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Δείτε τα ακόλουθα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με τη χορήγηση υποτροφιών του Ιδρύματος Γεωργίου και Ευτυχίας Εργαζάκη, ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.


15-09-2023 Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων προγράμματος υποτροφιών ΙΚΥ- Fulbright Greece για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Δείτε τα παρακάτω: Ανακοίνωση Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων σχετικά με το Πρόγραμμα Ι.Κ.Υ. σε συνεργασία με το Fulbright Greece για την χορήγηση υποτροφιών κινητικότητας σε Έλληνες υποψήφιους διδάκτορες Ελληνικών Α.Ε.Ι.


13-09-2023 Πρόγραμμα Υποτροφιών Fulbright για Έλληνες πολίτες ακαδημαϊκού έτους 2024-2025

Δείτε την ανακοίνωση σχετικά με το Πρόγραμμα Υποτροφιών Fulbright για Έλληνες πολίτες ακαδημαϊκού έτους 2024-2025.


Αποτελέσματα 15 μέχρι 21 από τα συνολικά 339