Υποδοχή » Υποτροφίες

Στην ενότητα αυτή εμφανίζονται αναγγελίες υποτροφιών για προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας. 

Υποτροφίες

13-01-2021 Προκήρυξη υποτροφιών της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών

Δείτε το δελτίο Τύπου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών σχετικά με τις υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών προδιδακτορικού επιπέδου σε τομείς σχετιζόμενους με το ναυτιλιακό αντικείμενο.


18-12-2020 Υποτροφίες Ιδρύματος Ωνάση ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Οι αιτήσεις στο Πρόγραμμα Υποτροφιών του Ιδρύματος Ωνάση για σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ξεκίνησαν.    Δείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις στην ακόλουθη...


14-10-2020 Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης υποτρόφων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (κληροδοτήματα που υπάγονται στο Υπουργείο Οικονομικών)

Δείτε την προκήρυξη που αφορά σε διαγωνισμό ανάδειξης υποτρόφων από τα έσοδα κληροδοτημάτων, που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.


12-10-2020 Προκήρυξη υποτροφιών SYLFF για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Δείτε τα παρακάτω: Την σχετική ανακοίνωση σχετικά με την προκήρυξη υποτροφιών SYLFF. Σύντομες οδηγίες. Αίτηση


21-09-2020 Υποτροφίες της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση σχετικά με τη χορήγηση υποτροφιών για φοιτητές, ερευνητές και καθηγητές από την Ελλάδα για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.


Αποτελέσματα 78 μέχρι 84 από τα συνολικά 324