Υποδοχή » Υποτροφίες

Στην ενότητα αυτή εμφανίζονται αναγγελίες υποτροφιών για προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας. 

Υποτροφίες

12-10-2020 Προκήρυξη υποτροφιών SYLFF για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Δείτε τα παρακάτω: Την σχετική ανακοίνωση σχετικά με την προκήρυξη υποτροφιών SYLFF. Σύντομες οδηγίες. Αίτηση


21-09-2020 Υποτροφίες της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση σχετικά με τη χορήγηση υποτροφιών για φοιτητές, ερευνητές και καθηγητές από την Ελλάδα για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.


24-07-2020 Υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο Alzahra του Ιράν

Δείτε την ανακοίνωση σχετικά με υποτροφίες προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου από το Πανεπιστήμιο Alzahra του Ιράν.


25-06-2020 Υποτροφίες για εκμάθηση της Σερβικής γλώσσας

Το Υπουργείο Παιδείας της Σερβίας προσφέρει υποτροφίες σε Έλληνες υπηκόους ως ακολούθως: 1. Για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης την 15η Ιουλίου 2020 και διάρκεια μέχρι 20 μήνες 2....


Αποτελέσματα 92 μέχρι 98 από τα συνολικά 334