Υποδοχή » Υποτροφίες

Στην ενότητα αυτή εμφανίζονται αναγγελίες υποτροφιών για προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας. 

Υποτροφίες

09-02-2022 Υποτροφίες Ιδρύματος Μιχαήλ Λάσκαρη για την Εκμάθηση Αγγλικής Γλώσσας

Το μη κερδοσκοπικό Ίδρυμα Υποτροφιών Μιχαήλ Λάσκαρη χορηγεί για το Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, 120 υποτροφίες σε Έλληνες και Ελληνίδες άνω των 12 ετών για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας.                        Οι...


03-02-2022 Προ-ανακοίνωση προκήρυξης προγράμματος χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε υποψήφιους διδάκτορες ΑΕΙ Ελλάδας

Δείτε την προ-ανακοίνωση προκήρυξης προγράμματος για χορήγηση υποτροφιών ΙΚΥ σε υποψήφιους διδάκτορες Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδας.


28-01-2022 Υποτροφίες της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών

Δείτε το δελτίο Τύπου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών σχετικά με τις υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών προδιδακτορικού επιπέδου σε τομείς σχετιζόμενους με το ναυτιλιακό αντικείμενο.


22-12-2021 Υποτροφίες Ιδρύματος Ωνάση ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Οι αιτήσεις στο Πρόγραμμα Υποτροφιών του Ιδρύματος Ωνάση για σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 ξεκίνησαν.    Δείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις στην ακόλουθη...


17-12-2021 Πρόγραμμα υποτροφιών Ελληνο-Βρετανικής συνεργασίας για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Δείτε τα ακόλουθα: Πρόσκληση Υποβολής υποψηφιοτήτων Ενημερωτικό έγγραφο


10-12-2021 Πρόγραμμα χορήγησης βραβείων διεθνών διαγωνισμών

Δείτε τα παρακάτω: Ανακοίνωση ΙΚΥ που αφορά Πρόγραμμα χορήγησης βραβείων διεθνών διαγωνισμών Διαβιβαστικό έγγραφο του IKY Έντυπο αίτησης για το πρόγραμμα χορήγησης βραβείων διεθνών διαγωνισμών


Αποτελέσματα 71 μέχρι 77 από τα συνολικά 339