Υποδοχή » Ανακοινώσεις

Στην ενότητα αυτή αναρτώνται πληροφορίες και ανακοινώσεις της Γραμματείας που αφορούν τις φοιτήτριες/τους φοιτητές. Ανακοινώσεις που αφορούν συγκεκριμένα μαθήματα αναρτώνται από τους διδάσκοντες στην ιστοσελίδα των συγκεκριμένων μαθημάτων στο e-class. 

Ανακοινώσεις

11-09-2023 Εγγραφές εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Οι επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας πασχόντων από σοβαρές ασθένειες  ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, παρακαλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας  (Φιλοσοφική Σχολή, γραφείο 534, 5ος όροφος) από την Δευτέρα...


08-09-2023 Eγγραφές των εισαγομένων της ειδικής κατηγορίας των Αλλοδαπών-Αλλογενών (αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.) και Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε.,για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Καλούνται οι επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας των Αλλοδαπών-Αλλογενών (αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.) και Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε.,για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 να προσέλθουν για την...


08-09-2023 Σίτιση φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Δείτε την ανακοίνωση σχετικά με τη σίτιση των φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.


06-09-2023 Eγγραφές πρωτοετών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Αγαπητοί νεοεισερχόμενοι φοιτητές και φοιτήτριες, Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής σας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στο Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024 θα σας σταλεί ενημέρωση μέσω SMS και email στα στοιχεία που δηλώσατε στην...


05-09-2023 Ηλεκτρονική εγγραφή επιτυχόντων 2023 στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Δείτε την ανακοίνωση σχετικά με την ηλεκτρονική εγγραφή επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.


20-07-2023 Αποτελέσματα ΠΜΣ "Κυβερνοψυχολογία" ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Δείτε την ανακοίνωση με τα αποτελέσματα για την εισαγωγή στο ΠΜΣ "Κυβερνοψυχολογία" για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.


19-07-2023 Αιτήσεις περάτωσης εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση για τις αιτήσεις περάτωσης σπουδών καθώς και τα παρακάτω συνοδευτικά έντυπα: Αίτηση περάτωσης σπουδών Υπεύθυνη Δήλωση για πτυχιούχους ΦΠΨ


Αποτελέσματα 8 μέχρι 14 από τα συνολικά 1060