Υποδοχή » Προκηρύξεις

Στην ενότητα αυτή αναρτώνται πληροφορίες που δημοσιεύονται σε ΦΕΚ και αφορούν στο Τμήμα Ψυχολογίας, όπως προκηρύξεις θέσεων διδακτικού προσωπικού ή αναγγελίες Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Προκηρύξεις

29-11-2017 Υποψηφιότητες για τις εκλογές Διευθυντών Εργαστηρίων του Τμήματος

Yποψηφιότητες για την εκλογή Διευθυντή "Εργαστηρίου Κλινικής Έρευνας: υποκειμενικότητα και κοινωνικός δεσμός". Yποψηφιότητες για την εκλογή Διευθυντή "Εργαστηρίου Ανάπτυξης και Δημιουργικότητας". Yποψηφιότητες για την εκλογή...


22-11-2017 Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού Ε.ΔΙ.Π στα συλλογικά όργανα του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ

Δείτε την Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού Ε.ΔΙ.Π στα συλλογικά όργανα του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.  


14-11-2017 Προκήρυξη εκλογής Εκπροσώπου του Τμήματος Ψυχολογίας και του Αναπληρωτή του στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

Δείτε την Προκήρυξη εκλογής Εκπροσώπου του Τμήματος Ψυχολογίας και του Αναπληρωτή του στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ


Αποτελέσματα 57 μέχρι 63 από τα συνολικά 72