Υποδοχή » Προκηρύξεις

Στην ενότητα αυτή αναρτώνται πληροφορίες που δημοσιεύονται σε ΦΕΚ και αφορούν στο Τμήμα Ψυχολογίας, όπως προκηρύξεις θέσεων διδακτικού προσωπικού ή αναγγελίες Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Προκηρύξεις

02-04-2018 Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Ψυχολογίας

Δείτε την Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής τουΕθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητήμε γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη...


06-02-2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πράξη "Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας"

Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πράξη "Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας" η οποία αφορά θέσεις για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018. http://www.elke.uoa.gr/proc_persons_details.aspx?id=1940


07-12-2017 Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπων του Τμήματος Ψυχολογίας στον ΕΛΚΕ

Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπων του Τμήματος Ψυχολογίας στον ΕΛΚΕ.


01-12-2017 Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για ανάδειξη εκπροσώπου ΕΔΙΠ και του αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας

Δείτε την ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για ανάδειξη εκπροσώπου του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) και του αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας (σελ.1) (σελ2) (σελ3)


29-11-2017 Υποψηφιότητες για τις εκλογές Διευθυντών Εργαστηρίων του Τμήματος

Yποψηφιότητες για την εκλογή Διευθυντή "Εργαστηρίου Κλινικής Έρευνας: υποκειμενικότητα και κοινωνικός δεσμός". Yποψηφιότητες για την εκλογή Διευθυντή "Εργαστηρίου Ανάπτυξης και Δημιουργικότητας". Yποψηφιότητες για την εκλογή...


22-11-2017 Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού Ε.ΔΙ.Π στα συλλογικά όργανα του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ

Δείτε την Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού Ε.ΔΙ.Π στα συλλογικά όργανα του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.  


Αποτελέσματα 57 μέχρι 63 από τα συνολικά 76