Υποδοχή » Προκηρύξεις

Στην ενότητα αυτή αναρτώνται πληροφορίες που δημοσιεύονται σε ΦΕΚ και αφορούν στο Τμήμα Ψυχολογίας, όπως προκηρύξεις θέσεων διδακτικού προσωπικού ή αναγγελίες Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Προκηρύξεις

18-01-2021 Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Ψυχολογίας με γνωστικό αντικείμενο "Κλινική Ψυχοπαθολογία"

Δείτε την Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο "Κλινική...


11-01-2021 Υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

H πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ΑΔΑ:ΨΝΛΧ46ΨΖ2Ν-ΡΒΗ για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού για τα τμήματα,Ψυχολογίας, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Γερμανικής Γλώσσας και...


13-10-2020 Πρόσκληση για επιλογή εξερχόμενων φοιτητών ERASMUS+ για τα Παν/μια του CIVIS για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Δείτε την  πρόσκληση για την επιλογή εξερχόμενων φοιτητών για σπουδές στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ για φοίτηση στο εαρινό εξάμηνο 2020-2021 στα Πανεπιστήμια μέλη της συμμαχίας Πανεπιστημίων CIVIS.


08-10-2020 Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας

Δείτε τη σχετική προκήρυξη για την ανάδειξη εκπροσώπων Εργαστηριακού Διδακτικού προσωπικού στη Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας.


11-03-2020 Προκήρυξη ΠΜΣ "Σχολική Ψυχολογία" ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ "Σχολική Ψυχολογία" για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Αίτηση


09-03-2020 Προκήρυξη για την επιλογή φοιτητών για φοίτηση με το πρόγραμμα Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21

Δείτε την προκήρυξη Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 και τη φόρμα υποβολής αίτησης.


Αποτελέσματα 50 μέχρι 56 από τα συνολικά 93