Υποδοχή » Προκηρύξεις

Στην ενότητα αυτή αναρτώνται πληροφορίες που δημοσιεύονται σε ΦΕΚ και αφορούν στο Τμήμα Ψυχολογίας, όπως προκηρύξεις θέσεων διδακτικού προσωπικού ή αναγγελίες Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Προκηρύξεις

13-02-2020 Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Ψυχολογίας με γνωστικό αντικείμενο "Ψυχομετρία"

Δείτε την Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο...


20-12-2019 Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μεταδιδακτορικής εμπειρίας ακαδημαϊκού έτους 2019-20

Δείτε τον παρακάτω σύνδεσμο που αφορά στην επαναπροκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος μεταδιδακτορικής εμπειρίας 2019-20. http://www.elke.uoa.gr/proc_persons_details.aspx?id=2876    


01-11-2019 Προκήρυξη εκλογών ΕΕΠ και ΕΔΙΠ στη Σύγκλητο

Δείτε την προκήρυξη για τις εκλογές ΕΕΠ και ΕΔΙΠ στη Σύγκλητο του ΕΚΠΑ.


09-09-2019 Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων ΕΔΙΠ

Δείτε την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων του εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στη Συνέλευση του τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ.


26-07-2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδάσκοντα βάσει του ΠΔ 407/80

Δείτε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδάσκοντα βάσει του Π.Δ. 407/80 στο Τμήμα Ψυχολογίας.    


16-05-2019 ΙΚΥ_Ανακοινωση Προκηρυξης Διδακτορικών Υποτροφιων εξωτερικού_Κληροδοτημα Νικ Δ Χρυσοβέργη

Σας ενημερώνουμε ότι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοίνωσε την Προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων υποτροφιών με επιλογή, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, από τα...


Αποτελέσματα 43 μέχρι 49 από τα συνολικά 76