Υποδοχή » Προκηρύξεις

Στην ενότητα αυτή αναρτώνται πληροφορίες που δημοσιεύονται σε ΦΕΚ και αφορούν στο Τμήμα Ψυχολογίας, όπως προκηρύξεις θέσεων διδακτικού προσωπικού ή αναγγελίες Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Προκηρύξεις

11-06-2021 Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου "Πειραματικής Ψυχολογίας" και Διευθυντή Εργαστηρίου "Ανάπτυξη της Δημιουργικότητας"

Δείτε την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου "Πειραματικής Ψυχολογίας" και Διευθυντή Εργαστηρίου "Ανάπτυξη της Δημιουργικότητας" του Τμήματος Ψυχολογίας.


13-05-2021 Έγκριση προσωρινών πινάκων αποκλεισθέντων και αξιολογικής κατάταξης υποτρόφων τμήματος Ψυχολογίας

Δείτε το  απόσπασμα πρακτικού σχετικά με την έγκριση προσωρινών πινάκων αποκλεισθέντων και αξιολογικής κατάταξης υποτρόφων τμήματος Ψυχολογίας. 


11-05-2021 Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Ψυχολογίας με γνωστικό αντικείμενο "Διαπολιτισμική Κοινωνική Ψυχολογία"

Δείτε την Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο "Διαπολιτισμική Κοινωνική Ψυχολογία".


19-04-2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων για τη λήψη ανταποδοτικής υποτροφίας

Δείτε την πρόσκληση που βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:  http://www.elke.uoa.gr/proc_persons_details.aspx?id=4664      


24-03-2021 Προκήρυξη για την κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Δείτε την προκήρυξη για την κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.


12-03-2021 Προκήρυξη για την επιλογή φοιτητών με το πρόγραμμα Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Δείτε εδώ την προκήρυξη θέσεων κινητικότητας φοιτητών /φοιτητριών για σπουδές στο εξωτερικό μέσω του Προγράμματος Erasmus+, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Η προθεσμία υποβολής είναι μέχρι την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021. Τα...


20-01-2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδάσκοντα Π.Δ.407/80

Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδάσκοντα Π.Δ.407/80 του Τμήματος Ψυχολογίας.


Αποτελέσματα 43 μέχρι 49 από τα συνολικά 93