Υποδοχή » Εκδηλώσεις

Στην ενότητα αυτή εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με επιστημονικές εκδηλώσεις (π.χ. συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια) που οργανώνει το Τμήμα Ψυχολογίας ή στην οργάνωση των οποίων συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. 

Εκδηλώσεις

08-02-2017 European Values Survey

4-5 Μαΐου 2017 | Αθήνα


06-02-2017 CATCH-EyoU Conference

2-4 March 2017 | Athens


Αποτελέσματα 22 μέχρι 28 από τα συνολικά 29