Υποδοχή » Εκδηλώσεις

Στην ενότητα αυτή εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με επιστημονικές εκδηλώσεις (π.χ. συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια) που οργανώνει το Τμήμα Ψυχολογίας ή στην οργάνωση των οποίων συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. 

Εκδηλώσεις

13-05-2016 Ημερίδα "Τραύμα και Εξάρτηση"

17-5-2016 | κεντρικό κτήριο ΕΚΠΑ


Αποτελέσματα 22 μέχρι 22 από τα συνολικά 22