Υποδοχή » Υποτροφίες

Στην ενότητα αυτή εμφανίζονται αναγγελίες υποτροφιών για προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας. 

Υποτροφίες

05-09-2022 Μετα-διδακτορικές υποτροφίες Marie Sklodowska-Curie μέσω του Υπουργείου Έρευνας της Ρουμανίας

Δείτε την ανακοίνωση σχετικά με τις μετα-διδακτορικές υποτροφίες Marie Sklodowska-Curie μέσω του Υπουργείου Έρευνας της Ρουμανίας.


04-07-2022 Υποτροφίες για σπουδές στο Μεξικό για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Δείτε το έγγραφο σχετικά με υποτροφίες για σπουδές στο Μεξικό για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.


10-06-2022 Πρόγραμμα Χορήγησης Υποτροφιών για Μaster 2 στη Γαλλία, ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Δείτε τα παρακάτω: Ανακοίνωση υποτροφιών Ελληνογαλλικής Συνεργασίας Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων σχετικά με το Πρόγραμμα Χορήγησης Υποτροφιών για Μaster 2 στη Γαλλία, ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.


08-06-2022 Υποτροφίες Ρουμανίας σε Έλληνες πολίτες για θερινά μαθήματα ρουμανικής γλώσσας και πολιτισμού θέρους 2022

Δείτε το έγγραφο σχετικά με τις Υποτροφίες Ρουμανίας σε Έλληνες πολίτες για θερινά μαθήματα ρουμανικής γλώσσας και πολιτισμού θέρους 2022.


30-05-2022 Πρόγραμμα ΙΚΥ ενίσχυσης συμμετοχής ομάδων φοιτητών σε διεθνείς διαγωνισμούς

Δείτε τα παρακάτω: Πρόσκληση του Προγράμματος Αίτηση Ανακοίνωση σχετικά με το Πρόγραμμα  ΙΚΥ ενίσχυσης συμμετοχής ομάδων φοιτητών σε διεθνείς διαγωνισμούς.


16-05-2022 Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για προπτυχιακές σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 σε βάρος του κληροδοτήματος του Αρχιμανδρίτη Νεοφύτου Θανόπουλου

Δείτε την προκήρυξη σχετικά με την επιλογή υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για προπτυχιακές σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 σε βάρος του κληροδοτήματος του Αρχιμανδρίτη Νεοφύτου Θανόπουλου


19-04-2022 Προ-ανακοίνωση προγράμματος υποτροφιών Ελληνο-γαλλικής συνεργασίας

Δείτε τα παρακάτω: Προ-ανακοίνωση προς Γραμματείες Προ-ανακοίνωση  που αφορούν σε Προ-ανακοίνωση Προγράμματος χορήγησης υποτροφιών Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας, ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.


Αποτελέσματα 57 μέχρι 63 από τα συνολικά 339