Υποδοχή » Υποτροφίες

Στην ενότητα αυτή εμφανίζονται αναγγελίες υποτροφιών για προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας. 

Υποτροφίες

23-09-2022 Υποτροφίες για υποψήφιους διδάκτορες, καθηγητές και ερευνητές από τη Σλοβακία

Δείτε το έγγραφο σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών της Σλοβακικής Δημοκρατίας για το θερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.


19-09-2022 Προκήρυξη υποτροφιών 2022-2023 του Ιδρύματος Γεωργίου και Ευτυχίας Εργαζάκη

Δείτε τα ακόλουθα: Διαβιβαστικό  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Αίτηση σχετικά με την χορήγηση υποτροφιών 2022-2023 του Ιδρύματος Γεωργίου και Ευτυχίας Εργαζάκη.


14-09-2022 Προκήρυξη υποτροφιών SYLFF για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Δείτε την ανακοίνωση σχετικά με την προκήρυξη υποτροφιών SYLFF για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.


14-09-2022 Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο εσωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 από τα έσοδα του κληροδοτήματος Αφών Ζωσιμά

Δείτε την προκήρυξη σχετικά με την επιλογή υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο εσωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 από τα έσοδα του κληροδοτήματος Αφών Ζωσιμά.


13-09-2022 Υπενθύμιση για το Πρόγραμμα ΙΚΥ ενίσχυσης συμμετοχής ομάδων φοιτητών σε διεθνείς διαγωνισμούς

Δείτε την επιστολή ως υπενθύμιση για το Πρόγραμμα ΙΚΥ ενίσχυσης συμμετοχής ομάδων φοιτητών σε διεθνείς διαγωνισμούς.


05-09-2022 Μετα-διδακτορικές υποτροφίες Marie Sklodowska-Curie μέσω του Υπουργείου Έρευνας της Ρουμανίας

Δείτε την ανακοίνωση σχετικά με τις μετα-διδακτορικές υποτροφίες Marie Sklodowska-Curie μέσω του Υπουργείου Έρευνας της Ρουμανίας.


04-07-2022 Υποτροφίες για σπουδές στο Μεξικό για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Δείτε το έγγραφο σχετικά με υποτροφίες για σπουδές στο Μεξικό για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.


Αποτελέσματα 50 μέχρι 56 από τα συνολικά 337