Υποδοχή » Προκηρύξεις

Στην ενότητα αυτή αναρτώνται πληροφορίες που δημοσιεύονται σε ΦΕΚ και αφορούν στο Τμήμα Ψυχολογίας, όπως προκηρύξεις θέσεων διδακτικού προσωπικού ή αναγγελίες Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Προκηρύξεις

02-05-2023 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων για το ΔΠΜΣ "Γνωσιακή Επιστήμη" για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Δείτε την προκήρυξη για το ΔΠΜΣ "Γνωσιακή Επιστήμη" για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.


27-04-2023 Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας από 01.09.2023 έως 31.08.2024

Δείτε τη σχετική προκήρυξη για την ανάδειξη εκπροσώπου Εργαστηριακού Διδακτικού προσωπικού στη Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας από 01.09.2023 έως 31.08.2024.


03-04-2023 Προκήρυξη για την κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Δείτε την προκήρυξη για την κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.


23-03-2023 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων για το ΠΜΣ "Κλινική Ψυχολογία" για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Δείτε τα παρακάτω: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 Αίτηση υποψηφιότητας


22-03-2023 Προκήρυξη για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή αίτησης στο πλαίσιο Διμερών Προγραμμάτων Μορφωτικών Ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδος και χωρών της αλλοδαπής έτους 2023

Δείτε την προκήρυξη για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή αίτησης στο πλαίσιο Διμερών Προγραμμάτων Μορφωτικών Ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδος και χωρών της αλλοδαπής έτους 2023.


22-03-2023 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων για το ΠΜΣ "Κυβερνοψυχολογία" για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Δείτε την προκήρυξη για το ΠΜΣ "Κυβερνοψυχολογία" για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.


07-03-2023 Προκήρυξη για την επιλογή φοιτητών με το πρόγραμμα Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Δείτε εδώ την προκήρυξη θέσεων κινητικότητας φοιτητών /φοιτητριών για σπουδές στο εξωτερικό μέσω του Προγράμματος Erasmus+, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.


Αποτελέσματα 8 μέχρι 14 από τα συνολικά 83