Υποδοχή » Προκηρύξεις

Στην ενότητα αυτή αναρτώνται πληροφορίες που δημοσιεύονται σε ΦΕΚ και αφορούν στο Τμήμα Ψυχολογίας, όπως προκηρύξεις θέσεων διδακτικού προσωπικού ή αναγγελίες Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Προκηρύξεις

22-10-2021 Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου "Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών"

Δείτε την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου "Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών" του Τμήματος Ψυχολογίας.


06-08-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού για την απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας, ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Δείτε τον παρακάτω σύνδεσμο σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022: http://www.elke.uoa.gr/proc_persons_details.aspx?ID=4834


11-06-2021 Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου "Πειραματικής Ψυχολογίας" και Διευθυντή Εργαστηρίου "Ανάπτυξη της Δημιουργικότητας"

Δείτε την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου "Πειραματικής Ψυχολογίας" και Διευθυντή Εργαστηρίου "Ανάπτυξη της Δημιουργικότητας" του Τμήματος Ψυχολογίας.


13-05-2021 Έγκριση προσωρινών πινάκων αποκλεισθέντων και αξιολογικής κατάταξης υποτρόφων τμήματος Ψυχολογίας

Δείτε το  απόσπασμα πρακτικού σχετικά με την έγκριση προσωρινών πινάκων αποκλεισθέντων και αξιολογικής κατάταξης υποτρόφων τμήματος Ψυχολογίας. 


11-05-2021 Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Ψυχολογίας με γνωστικό αντικείμενο "Διαπολιτισμική Κοινωνική Ψυχολογία"

Δείτε την Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο "Διαπολιτισμική Κοινωνική Ψυχολογία".


19-04-2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων για τη λήψη ανταποδοτικής υποτροφίας

Δείτε την πρόσκληση που βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:  http://www.elke.uoa.gr/proc_persons_details.aspx?id=4664      


24-03-2021 Προκήρυξη για την κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Δείτε την προκήρυξη για την κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.


Αποτελέσματα 15 μέχρι 21 από τα συνολικά 67