Υποδοχή » Προκηρύξεις

Στην ενότητα αυτή αναρτώνται πληροφορίες που δημοσιεύονται σε ΦΕΚ και αφορούν στο Τμήμα Ψυχολογίας, όπως προκηρύξεις θέσεων διδακτικού προσωπικού ή αναγγελίες Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Προκηρύξεις

11-03-2020 Προκήρυξη ΠΜΣ "Σχολική Ψυχολογία" ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ "Σχολική Ψυχολογία" για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Αίτηση


09-03-2020 Προκήρυξη για την επιλογή φοιτητών για φοίτηση με το πρόγραμμα Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21

Δείτε την προκήρυξη Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 και τη φόρμα υποβολής αίτησης.


25-02-2020 Προκήρυξη εκλογής Διευθυντών Εργαστηρίων του Τμήματος Ψυχολογίας

Δείτε την Προκήρυξη εκλογής Διευθυντών Εργαστηρίων του Τμήματος Ψυχολογίας.


20-02-2020 Προκήρυξη για την Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

Δείτε την προκήρυξη για την Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021.


13-02-2020 Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Ψυχολογίας με γνωστικό αντικείμενο "Κλινική Ψυχολογία"

Δείτε την Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο "Κλινική...


13-02-2020 Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Ψυχολογίας με γνωστικό αντικείμενο "Ψυχομετρία"

Δείτε την Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο...


20-12-2019 Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μεταδιδακτορικής εμπειρίας ακαδημαϊκού έτους 2019-20

Δείτε τον παρακάτω σύνδεσμο που αφορά στην επαναπροκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος μεταδιδακτορικής εμπειρίας 2019-20. http://www.elke.uoa.gr/proc_persons_details.aspx?id=2876    


Αποτελέσματα 29 μέχρι 35 από τα συνολικά 67