Υποδοχή » Προκηρύξεις

Στην ενότητα αυτή αναρτώνται πληροφορίες που δημοσιεύονται σε ΦΕΚ και αφορούν στο Τμήμα Ψυχολογίας, όπως προκηρύξεις θέσεων διδακτικού προσωπικού ή αναγγελίες Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Προκηρύξεις

16-02-2023 Προκήρυξη για την πρόσληψη εντεταλμένου διδάσκοντα/ουσας του Τμήματος Ψυχολογίας

Δείτε την προκήρυξη για την πρόσληψη εντεταλμένου διδάσκοντα/ουσας του Τμήματος Ψυχολογίας.


25-11-2022 Επιλογή εξερχόμενων φοιτητών ERASMUS+ για τα πανεπιστήμια του CIVIS για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Δείτε τα παρακάτω: Προκήρυξη Πίνακα Συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων CIVIS. σχετικά με την επιλογή εξερχόμενων φοιτητών ERASMUS+ για τα πανεπιστήμια του CIVIS για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.


05-08-2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης "Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023"

Δείτε εδώ την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας για υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με Κ.Ε. 19006 και τίτλο: "Απόκτηση...


02-06-2022 Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου "Σχολικής Ψυχολογίας: Εκπαίδευση, Έρευνα και Εφαρμογές"

Δείτε την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου "Σχολικής Ψυχολογίας: Εκπαίδευση, Έρευνα και Εφαρμογές" του Τμήματος Ψυχολογίας.


02-06-2022 Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου "Κλινικής Έρευνας: Υποκειμενικότητα και Κοινωνικό Δεσμός"

Δείτε την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου "Κλινικής Έρευνας: Υποκειμενικότητα και Κοινωνικό Δεσμός" του Τμήματος Ψυχολογίας.


19-05-2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΕΕ)

Δείτε τα παρακάτω: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Υπόδειγμα αίτησης φοιτητή σχετικά με την εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΕΕ).


13-05-2022 Προκήρυξη βραβείου ΙΤΕ 2022 για Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Δείτε την προκήρυξη βραβείου ΙΤΕ 2022 που αφορά Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες.


Αποτελέσματα 29 μέχρι 35 από τα συνολικά 96