Υποδοχή » Προκηρύξεις

Στην ενότητα αυτή αναρτώνται πληροφορίες που δημοσιεύονται σε ΦΕΚ και αφορούν στο Τμήμα Ψυχολογίας, όπως προκηρύξεις θέσεων διδακτικού προσωπικού ή αναγγελίες Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Προκηρύξεις

19-04-2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων για τη λήψη ανταποδοτικής υποτροφίας

Δείτε την πρόσκληση που βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:  http://www.elke.uoa.gr/proc_persons_details.aspx?id=4664      


24-03-2021 Προκήρυξη για την κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Δείτε την προκήρυξη για την κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.


12-03-2021 Προκήρυξη για την επιλογή φοιτητών με το πρόγραμμα Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Δείτε εδώ την προκήρυξη θέσεων κινητικότητας φοιτητών /φοιτητριών για σπουδές στο εξωτερικό μέσω του Προγράμματος Erasmus+, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Η προθεσμία υποβολής είναι μέχρι την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021. Τα...


20-01-2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδάσκοντα Π.Δ.407/80

Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδάσκοντα Π.Δ.407/80 του Τμήματος Ψυχολογίας.


18-01-2021 Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Ψυχολογίας με γνωστικό αντικείμενο "Κλινική Ψυχοπαθολογία"

Δείτε την Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο "Κλινική...


11-01-2021 Υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

H πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ΑΔΑ:ΨΝΛΧ46ΨΖ2Ν-ΡΒΗ για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού για τα τμήματα,Ψυχολογίας, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Γερμανικής Γλώσσας και...


13-10-2020 Πρόσκληση για επιλογή εξερχόμενων φοιτητών ERASMUS+ για τα Παν/μια του CIVIS για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Δείτε την  πρόσκληση για την επιλογή εξερχόμενων φοιτητών για σπουδές στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ για φοίτηση στο εαρινό εξάμηνο 2020-2021 στα Πανεπιστήμια μέλη της συμμαχίας Πανεπιστημίων CIVIS.


Αποτελέσματα 36 μέχρι 42 από τα συνολικά 83